Spelandet minskar

Allt färre svenskar väljer att spela om pengar, men de som spelar, spelar desto oftare – det visar Lotteriinspektionens årliga undersökning av svenskarnas spelvanor.

Mobiltelefon gamblarNågot vi tipsat om tidigare är att man alltid ska vara noga när man väljer vilken aktör man spelar hos, oavsett om man spelar online eller i en fysik spelmiljö. Och något som uppdagats nyligen av Lotteriinspektionens årliga undersökning är att svenskarnas spelande är på nedgång. I år är det nämligen ytterligare 40 000 spelare som försvunnit bort från spelandet och spelvärlden mot förra årets mätningar, men samtidigt uppger närmare 250 000 personer att de spelar varje dag. Så samtidigt som spelarna blir färre kan Lotteriinspektionen alltså konstatera att det individuella spelandet ökat i frekvens hos dem som fortfarande finns kvar på marknaden. Ser man dock mot tidigare år kan man se att denna minskning av spelare inte är en slump utan har varit ständigt sjunkande i antal. Räknar man från år 2013 är det till exempel 850 000 individer som slutat spela i spelbutik vilket är en siffra on 11 procentenheter – men ser man till den digitala delen syns en tydlig ökning.

Spelmarknaden nästan helt digitaliserad om fyra år

Tillväxten inom spel online via mobilen är den spelform som ökar stadigast visar undersökningen. År 2014 var det 14 procent som spelade via telefonen och nu är 2015 är spelarantalet uppe i 24 procent, alltså en ökning med 10 procent. Likaså kan en tydlig ökning identifieras när man tittar på hur de senaste årens internetspel kammat hem 3 procentenheter av marknaden varje år och om spelmarknaden håller i sig i denna takt kan man förutspå att spelmarknaden inom fyra år till hälften kommer att vara digitaliserad – och pengarna man vinner eller förlorar vill man ska gå till spelarna, och inte till välgörenhet vilket var något man ville för två år sedan. Då var det 22 procent som ville det vilket kan ställas mot i år då det endast är 12 procent som förespråkar detta. Vad man istället ställer högre krav om är att onlinespel, som idag är olagligt i landet, ska ha svenskt tillstånd och att verksamheten bakom casinot eller spelplattformen är kontrollerad av svenska myndigheter, något som inte tycktes lika viktigt förr.