Innebörden av omreglerad spelmarknad

År 2015 bestämdes att regeringen skulle tillsätta en utredning för att se över möjligheterna till att överge spelmonopolet till att gå över till ett spellicenssystem för att på så vis släppa in de redan existerande, och också de nya, spelaktörerna på den svenska marknaden – och snart är denna utredning klar, men vad innebär det?

monopol med pengarI regeringens kommittédirektiv som står att läsa på deras hemsida skriver man att en speciell utredare ska tillsättas för att påbörja arbetet med att utreda om och hur det svenska spelmonopolet skulle kunna ersättas av ett licenssystem istället. Detta arbete är nu i sitt slutskede och utredningsgruppen ska presentera sin undersökning senast den 31 mars detta år. Vad man bland annat då ska presentera är vilken roll staten bör ha i en omreglerad spelmarknad, och det är det flera som ser fram emot att höra om. Idag är det nämligen staten som har monopol på spelmarknaden både i den fysiska världen och i spelvärlden som finns på nätet. Men de är långt ifrån ensamma som aktörer. Då man enligt EU:s regler är fri att konkurrera på marknaden och ha fri rörlighet inom unionen fiss flertalet casinon redan etablerade här. Och det är via dessa casinon som bla listas på https://casinobonus24.se/ som det är man kan hitta en bra online casino bonus vilket man inte kan göra inom spelmonopolet – eftersom att statens roll även är att förebygga spelande och hindra spelmissbruk vilket gör att statliga spelaktörer inte kan erbjuda bonusar av dessa skäl.

Vad innebär ett licenssystem för bonusarna?

Gambling OnlineDet finns många frågeställningar inom spelvärlden på nätet som idag är fria att erbjuda spel på nätet med EU:s regelverk i ryggen, för när systemet i Sverige ändras kommer dessa nämligen vara bundna även av svenska regler och vad dessa säger är ännu inte presenterade. Planen med det nya systemet som just nu undersöks är nämligen att reglera spelmarknaden för att alla aktörer ska kunna verka på samma villkor. Idag står onlinecasinona utanför och kan erbjuda mer förmånliga deals och bonusar än vad svenska spelaktörer kan med staten som ägare, vilket också ger dessa nätcasinon en konkurrensfördel. Likaså kan casinon online även erbjuda högre vinster vilket gör att fler spelare hellre väljer dessa framför till exempel statliga Svenska Spel – och det är något som Svenska Spel reagerat på. I en artikel som Sveriges Radio skriver kan nämligen avslöjas att speljätten i fjol faktiskt ansökt hos regeringen om att få betala ut högre vinster och även ansökt om att få tillstånd om att erbjuda spel i nya spelformer. Något som man gjort med hänvisning till att man just vill ha möjlighet att konkurrera med de onlinebaserade spelaktörerna. Så när spelmonopolet tillslut faller kan vi troligtvis se två olika scenarion:

  1. Inga bonusar överhuvudtaget är tillåtet att erbjuda samt ett maxtak på vinstutbetalningar kommer att sättas, eller
  2. att alla spelaktörer får erbjuda bonusar och även konkurrera om vem som kan ge bäst utbetalning till vinnare på deras spel.

Dock är troligtvis scenario ett det mest sannolika då huvudsyftet med ett införande av licenssystem är att reglera hela spelmarknaden mer genomgående. Till exempel sa riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin till tidningen dt redan år 2015 när utredningen påbörjades att hans tro om licenserna är att man i framtiden kommer behöva arbeta mer aktivt med att motverka spelmissbruk då fler aktörer släpps in. Likaså hoppas han även på att staten också kommer vilja spendera mer pengar på förebyggande av spelmissbruk då man i ett licenssystem inte är aktör och domare i samma process – som det ser ut idag Sverige faktiskt ett av de länder som lägger minst pengar på just förebyggande av spelmissbruk och det hoppas han kommer ändras.